Accountancy

Met onze Accountancy afdeling staan wij uiteraard volledig ter uwer beschikking voor de cijfermatige opvolging van uw dossier. Wij zorgen dat alle nodige verwerkingen op een, voor-uw-dossier, zo efficiënt mogelijke manier kan gebeuren zodat wij ook tijdig alle wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Maar wij gaan veel verder voor u !

Kwalitatieve bedrijfsvoering en goed ondernemen heeft alles te maken met snel en efficiënt reageren, met het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment. Het is dus van uitermate groot belang om steeds op de hoogte te zijn van de evolutie van uw onderneming.

Wij staan u, met onze deskundigheid, bij in deze periodieke opvolging. Op basis van uw up-to-date dossier en regelmatig wederzijds overleg denken we mee met u over de verdere evolutie en werkzaamheden van uw onderneming.

Aan de hand van enkele key performance indicators volgen we de activiteiten van de onderneming vertaald in cijfers. Deze indicatoren kunnen dienen als een bevestiging maar tevens als een eerste signaalfunctie om bepaalde zaken bij te sturen. Wij helpen u hierbij, uiteraard in het belang van u en uw onderneming.