Tax

Fiscaliteit is een complexe en snel veranderende materie. Wij als belastingconsulenten adviseren u met de grootste zorg in het kader van de personen- en vennootschapsbelasting, van de BTW of van de registratie- en successiebelasting.

Enerzijds gaan wij zelf anticipatief te werk om zowel voor u als voor uw onderneming fiscale opportuniteiten te detecteren. Aan de hand van regelmatige fiscale screenings en snelle interactie op wijzigingen in de wetgeving, proberen wij er voor te zorgen dat uw dossier steeds fiscaal up-to-date wordt gehouden.

Anderzijds behandelen wij ook specifieke probleemstellingen, waarbij wij het belangrijk vinden onze bevindingen steeds om te zetten in concrete en begrijpelijke nota’s of stappenplannen met aandacht voor alle omliggende factoren. Wij streven hierbij naar open communicatie en begeleiding van de klant in mensentaal.

In nauwe samenspraak met de ondernemer en onze accountants gaan wij in op fiscale opportuniteiten.  Wij werken optimalisaties en langetermijnplanning verder voor u uit om u zo bij te staan in het nemen van de meest adequate beslissing. Bovendien kunnen wij u vertegenwoordigen in besprekingen met de fiscale administraties. Dit kan onder meer het geval zijn bij een belastingcontrole maar wij staan ook in voor de volledige uitwerking en opvolging bij het aanvragen van een prefiling of ruling (voorafgaandelijke akkoord).