Nieuws

 • Afschaffing dubbele petjes

  Dwingende bepalingen WVV Zoals reeds gekend is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden op 1 mei 2019. Het Wetboek is van toepassing op de vennootschappen – opgericht vanaf 1 mei 2019 – en op de reeds bestaande vennootschappen die voor de toepassing van de nieuwe wetgeving kiezen via statutenwijziging (de vervroegde […]

 • Snellere btw-teruggave voor starters vanaf 01/01/2020

  Vanaf 1 januari 2020 zal het voor startende ondernemers in bepaalde gevallen mogelijk zijn om hun btw-krediet terug te krijgen op maand basis. Dit is mogelijk gemaakt met het koninklijk besluit van 29 augustus 2019. Btw-krediet Men heeft deze wijziging doorgevoerd omdat men uit de praktijk heeft vastgesteld dat starters vaak een btw-krediet hebben. Doordat […]

 • Belangrijke wijziging betreffende afschrijvingen

  Momenteel kunnen kleine vennootschappen nog een volledige jaarlijkse afschrijving in kosten boeken in het jaar van de investering zelf, ook bij belangrijke vastgoedinvesteringen. Dit betekent dat een vastgoedaankoop in de tweede jaarhelft van het boekjaar, toch recht geeft op een volledige afschrijvingsannuïteit in datzelfde boekjaar. Grote vennootschappen Grote vennootschappen dienen hun vastgoedaankoop in het jaar […]

 • Afschaffing van kapitaalbegrip in BV en CV: een vergiftigd geschenk

  Na lang wikken en wegen is op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden. Vereenvoudiging, aanpassing aan Europese evoluties en flexibilisering van het bestaande vennootschaps- en verenigingsrecht zijn de krachtlijnen van het nieuwe Wetboek. Flexibilisering Door deze flexibilisering schaft men het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap (BV) en de […]

 • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen

  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) van 28 februari 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019) treedt op 1 mei 2019 in werking. Voor bestaande vennootschappen en verenigingen verandert er echter op 1 mei 2019 nog niets: de wetgever heeft voorzien in een ruime overgangsperiode waarbij u uw vennootschap […]

Archief