Nieuws

 • Hinderpremie – sluitingspremie

  Op 1 juli 2017 werd de rentetoelage hinder openbare werken en inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen vervangen door twee nieuwe steunmaatregelen: de hinderpremie en de sluitingspremie. Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie en de sluitingspremie dienen bepaalde voorwaarden vervuld te worden. Anders dan bij de rentetoelage hinder openbare werken, wordt u nog voor de startdatum […]

 • 2017 : Tax Shelter op het podium!

  De wet van 25 december 2016 heeft het toepassingsgebied voor het stelsel van de Tax Shelter verruimd. Tax Shelter overeenkomsten die ondertekend zullen worden vanaf 1 februari 2017 kunnen voortaan ook afgesloten worden voor de productie van podiumwerk. Wij lichten u graag deze verruiming toe. Tax Shelter, een levende materie De investering in Tax Shelter […]

 • Week van de bedrijfsoverdracht

  Masterplan voor opvolging en overname Hebt u al eens nagedacht wat u later wil doen? Durft u zich wel al eens de vraag te stellen hoe het einde van uw eigen beroepsmatig actieve loopbaan er zal uitzien? Hoe het verder moet met uw onderneming? Bezorgen de woorden overname of opvolging u koude rillingen? U bent […]

 • In bezwaar tegen uw voordeel alle aard voor bewoning?

  In een opmerkelijk arrest van Het hof van beroep te Gent wordt geoordeeld dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard bestaande uit de terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bedrijfsleider het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt. Welke gevolgen heeft dit voor u als bedrijfsleider? Kan men zelf iets ondernemen om het voordeel voor […]

 • Nieuw actiepunt bij de fiscus: de managementvennootschap & – vergoeding

  De managementvennootschap kan voor heel wat ondernemers tal van voordelen bieden zowel op het niveau van organisatie, structuur, financiering als op niveau van fiscale planning. Uiteraard is dit ook de fiscus niet ontgaan. Uit recente rechtspraak blijkt dat wanneer de werkvennootschap een vergoeding toekent aan de managementvennootschap die opmerkelijk hoger is dan de bezoldiging die […]

Archief