Nieuws

 • Belangrijke wijziging betreffende afschrijvingen

  Momenteel kunnen kleine vennootschappen nog een volledige jaarlijkse afschrijving in kosten boeken in het jaar van de investering zelf, ook bij belangrijke vastgoedinvesteringen. Dit betekent dat een vastgoedaankoop in de tweede jaarhelft van het boekjaar, toch recht geeft op een volledige afschrijvingsannuïteit in datzelfde boekjaar. Grote vennootschappen Grote vennootschappen dienen hun vastgoedaankoop in het jaar […]

 • Afschaffing van kapitaalbegrip in BV en CV: een vergiftigd geschenk

  Na lang wikken en wegen is op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden. Vereenvoudiging, aanpassing aan Europese evoluties en flexibilisering van het bestaande vennootschaps- en verenigingsrecht zijn de krachtlijnen van het nieuwe Wetboek. Flexibilisering Door deze flexibilisering schaft men het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap (BV) en de […]

 • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen

  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) van 28 februari 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019) treedt op 1 mei 2019 in werking. Voor bestaande vennootschappen en verenigingen verandert er echter op 1 mei 2019 nog niets: de wetgever heeft voorzien in een ruime overgangsperiode waarbij u uw vennootschap […]

 • Fiscale consolidatie van toepassing voor uw vennootschappen?

  Vele van de ons omringende landen kennen reeds een stelsel van fiscale consolidatie. Om België terug positiever in beeld te brengen, wordt met ingang van aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) ook voorzien in dergelijk stelsel in de Belgische wetgeving. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden? Wij brengen het graag voor u in kaart. Wat is fiscale […]

 • Hoeveel zijn mijn autokosten aftrekbaar?

  Momenteel draait het autosalon op volle toeren en dromen vele kijklustigen weg bij het aanschouwen van de laatste nieuwe modellen in de automobielsector. Zowel de constructeurs als de banken plaatsen dezer dagen hun autofinancieringen in de étalage. Voor u als ondernemer kan dit misschien het ideale moment zijn om de aanschaf of vervanging van een personenwagen […]

Archief