Onze waarden

De spirit van Flamand & Partners vloeit voort uit volgende waarden :

  • Integriteit : Onze manier van handelen bestaat erin om op een eerlijke en ethisch verantwoorde wijze met onze klanten en collega’s om te gaan teneinde hun vertrouwen te krijgen en te behouden.
  • Kennis : Stelt ons in staat om echte professionelen te vormen die de noodzaak onderschrijven om onze collectieve kennis en expertise continu te verbeteren en aan de verlangens van onze klanten en hun stakeholders te blijven voldoen in deze kritische en veeleisende tijden.
  • Service : Alles wat we doen in de omgang met onze klanten doen wij met het oog op een hoogstaande, flexibele en kwaliteitsvolle dienstverlening.
  • Respect : Respect voor elkaar zal leiden tot een grotere tevredenheid van klanten en medewerkers waarmee wij hopen op een betere productiviteit.
  • Rendement : Wij streven voor ons kantoor naar het beste rendement die ons in staat stelt om onze medewerkers te voorzien van permanente opleiding, een rechtvaardige verloning en hen en onze klanten te voorzien van de best mogelijke faciliteiten.
  • Leiderschap : als doel in ons marktsegment, om door de huidige en potentiële klanten te worden erkend als een bedrijf dat toonaangevend is op haar gebied, en binnen onze onderneming, als doel om onze volgende generatie van partners en managers te vormen zodat wij continuïteit kunnen garanderen.
  • Enthousiasme : het tewerk stellen van medewerkers met, en het blijvend streven naar, een passie voor dienstverlening op het allerhoogste niveau.

Deze waarden moeten de basis vormen voor de verdere groei en uitbouw van het kantoor en zal ons in staat stellen om samen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst.