Hoeveel zijn mijn autokosten aftrekbaar?

Momenteel draait het autosalon op volle toeren en dromen vele kijklustigen weg bij het aanschouwen van de laatste nieuwe modellen in de automobielsector. Zowel de constructeurs als de banken plaatsen dezer dagen hun autofinancieringen in de étalage. Voor u als ondernemer kan dit misschien het ideale moment zijn om de aanschaf of vervanging van een personenwagen te overwegen.

Belangrijk element in het beslissingsproces is de van toepassing zijnde fiscale spelregels. De automobielsector staat niet stil en dat doet de daaraan gekoppelde fiscaliteit ook niet.

In onderstaande uiteenzetting wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen ondernemers die hun activiteit hebben ondergebracht in een vennootschap en waar de personenwagen aangekocht wordt door de vennootschap en de ondernemers die hun activiteit uitvoeren d.m.v. een eenmanszaak en dus belast worden in de personenbelasting.

 

Situatie t.e.m. 31/12/2017

Eenmanszaak
Vennootschap

Aftrek
autokosten
75% aftrekbaar Aftrekpercentage  is bepaald in functie van de CO²-uitstoot van de wagen waarbij verschillende referentievoeten gebruikt worden naargelang de wagen een diesel- of benzinemotor heeft.

Minimaal aftrekpercentage = 50%

Maximaal aftrekpercentage = 120% (voertuig zonder CO²-uitstoot)

Aftrek brandstofkosten 75% aftrekbaar 75% aftrekbaar
 

Privégebruik

Correctie i.f.v. het werkelijk beroepsgebruik. Toekenning forfaitair voordeel alle aard voor het privégebruik.

Gebruik van formule waarbij volgende elementen de bepalende factoren zijn:

  1. CO²-uitstoot,
  2. Cataloguswaarde,
  3. Leeftijd wagen

 

Situatie vanaf 1/1/2018 t.e.m. 31/12/2019

Hier vinden geen grote veranderingen plaats. Wel wordt de regeling voor eenmanszaken gelijkgeschakeld met die van de vennootschappen. Er wordt echter wel voorzien in een overgangsregeling voor de wagens die werden aangekocht vóór 1/1/2018.

Eenmanszaak Vennootschap

Aftrek
autokosten
Auto aangekocht na 1/1/2018:

Gelijkschakeling met vennootschapsbelasting
→  aftrek i.f.v. CO²-uitstoot

Minimaal aftrekpercentage = 50%

Maximaal aftrekpercentage = 120%

Auto aangekocht vóór 1/1/2018:

Gelijkschakeling met vennootschapsbelasting
→   aftrek i.f.v. CO²-uitstoot

MAAR: gegarandeerd minimum van 75%
→  enkel een verbetering indien wagen weinig vervuilend is.

Minimaal aftrekpercentage = 75%

Maximaal aftrekpercentage = 120%

Regels blijven ongewijzigd

Aftrek-% CO² benzine CO²  diesel
120% 0 gr (volledig electrisch)
100% 1-60 gr 1-60 gr
90% 61-105 gr 61-105 gr
80% 106-125 gr 106-115 gr
75% 126-155 gr 116-145 gr
70% 156-180 gr 146-170 gr
60% 181-205 gr 171-195 gr
50% > 205 gr > 195 gr
Aftrek brandstofkosten 75% aftrekbaar 75% aftrekbaar

Privégebruik
 

Ongewijzigd

Ongewijzigd

 

Situatie vanaf 1/1/2020

De meest ingrijpende wijziging situeert zich in 2020. Er wordt een nieuwe formule gehanteerd voor het bepalen van de aftrekbaarheid van zowel de auto- als de brandstofkosten. Ook wordt er een halt toegeroepen aan de zogenaamde “fake” hybride wagens.

U zal merken dat gemiddeld genomen de personenwagens minder aftrekbaar worden maar dit wordt deels gecounterd door de daling van het tarief in de vennootschapsbelasting.

Eenmanszaak Vennootschap

Aftrek
autokosten
 EN Aftrek brandstofkosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto aangekocht na 1/1/2018:

Idem nieuwe aftrekformule in de vennootschapsbelasting

Auto aangekocht vóór 1/1/2018:

Idem nieuwe aftrekformule in de vennootschapsbelasting maar minimaal 75% aftrekbaar:

 

Aftrek-% CO²-uitstoot
100% 0-40 gr
99,5%-75% 41-90 gr
75% > 90 gr

 

Afzonderlijke regeling Plug-in hybrides

Idem regels in de vennootschapsbelasting ⇒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe aftrekformule:

120% – (0,5% x coëfficiënt* x gr CO²/km) met maximaal 100% aftrekbaarheid

* Coëfficiënt:

  1. 1 voor diesel,
  2. 0,90 voor CNG
  3. 0,95 voor andere brandstof
Aftrek-% CO²-uitstoot
100% 0-40 gr
99,5%-50% 41-140 gr
50% 141-200 gr
40% > 200 gr

→  Aftrekbaarheid 120% verdwijnt

→  Percentage individueel per voertuig

→  Percentages als 75,75% is mogelijk

Afzonderlijke regeling Plug-in hybrides

Aangekocht na 1/1/2018:

Om de correcte CO²-uitstoot van de hybride te bepalen moet gekeken worden naar de verhouding van de energiecapaciteit van de batterij t.o.v. het autogewicht.

Naargelang de uitkomst van deze ratio zal ofwel de CO²-uitstoot van de hybride genomen moeten worden ofwel de CO²-uitstoot van de niet-hybride versie van deze wagen.

Aangekocht vóór 1/1/2018:

CO² van de hybride gebruiken zonder correcties toe te passen.

Aftrek brandstofkosten 75% aftrekbaar 75% aftrekbaar
Privégebruik Ongewijzigd Ongewijzigd maar om de CO² van een hybride te weten moet opnieuw naar de verhouding van de energiecapaciteit van de batterij t.o.v. het autogewicht gekeken worden.

 

Conclusie

Ga bij de aankoop van een personenwagen niet over één nacht ijs. De fiscale rekening kan achteraf wel eens tegenvallen. Neem daarom steeds contact met ons op zodat er een fiscale optimalisatie kan gemaakt worden tussen verschillende voertuigen. Zorg er wel voor dat u beschikt over de nodige informatie (technische gegevens) van de voertuigen.