Autofiscaliteit

Omdat er in deze tijd van het autosalon veel te doen is rond de aankoop van een nieuwe wagen, leek het ons nuttig om nog eens de huidige specifieke spelregels inzake autofiscaliteit toe te lichten. Per 1 januari 2020 hebben er immers redelijk wat wijzigingen plaatsgevonden op fiscaal vlak, waarvan u reeds een beknopt overzicht van kon terugvinden.

Bepaling fiscale aftrekbaarheid autokosten

Eerst en vooral is de bepaling voor de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten gewijzigd. Sinds 01 januari ’20 moet men de aftrekbaarheid van de autokosten bepalen a.d.h.v. volgende formule:

120% – (0,5% x een coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer)

De coëfficiënt in deze formule is afhankelijk van het type brandstof:

– dieselwagens:  coëfficiënt van 1

– aardgas: coëfficiënt van 0,90

– voor andere brandstoffen 0,95 (benzine- en elektrische wagens)

Een niet onbelangrijke wijziging is dat men nu ook de aftrekbaarheid van de brandstofkosten moet bepalen a.d.h.v. deze formule.  Het betreft dus effectief een berekening van een percentage die per wagen moet gebeuren.

Om dit te verduidelijken geven wij u volgende twee voorbeelden:

Voorbeeld 1: Stel dat u over een wagen beschikt die als brandstof diesel gebruikt en een uitstoot heeft van 125 g CO2/km, zullen de kosten slechts voor 57.5% aftrekbaar zijn.

Toegepaste formule: 120%-(0.5% x 1 x 125) = 57,5%

Voorbeeld 2: Stel dat u een wagen zou hebben die als brandstof diesel gebruikt en een uitstoot heeft van 135 g CO2/km, zullen de kosten in dit geval slechts voor 52,5 % aftrekbaar zijn.

Ten tweede heeft men bovenop de aanpassing voor de bepaling van de aftrekbaarheid, ook de 120%-aftrekbaarheid voor elektrische wagens geschrapt. Dit werd gewijzigd naar 100% en dit is dan ook logischerwijze het maximum percentage inzake aftrekbaarheid van de autokosten. De minimale aftrekbaarheid van de autokosten bedraagt 50%.

Om de impact aan te tonen van deze nieuwe regeling, willen wij u meegeven dat wanneer men over een dieselwagen beschikt met een uitstoot die gelijk is aan of meer bedraagt dan 140 g CO2/km, u reeds aan het minimale aftrek percentage zit van 50%. Ter vergelijking: voor 1 januari ’20 moest u hiervoor over een dieselwagen beschikken met een uitstoot van 195 g CO2/km. Voor een benzinewagen is de minimale aftrekbaarheid reeds bereikt wanneer men een uitstoot heeft van 148 g CO2/km in vergelijking met 205 g CO2/km.

Ten derde, indien men echter over een wagen beschikt met een uitstoot van meer dan 200 g CO2/km, betreft dit een uitzondering en zal het aftrekbaar gedeelte toch nog verder beperkt worden tot 40%. Dit omdat uw wagen dan als heel vervuilend wordt beschouwd.

“Valse hybride wagen”

Om de zogenaamde “valse hybride wagen’” aan te pakken, heeft men twee voorwaarden toegevoegd om te bepalen of het gaat om een hybride of een “valse hybride. Dit geldt enkel voor plug-in hybrides of oplaadbare hybridevoertuigen die aangekocht, geleased of gehuurd werden NA januari ‘18.

  • Een hybride voertuig mag slechts minder of gelijk aan 50 g CO2/km uitstoten
  • Een hybride voertuig moet per 100 kg een batterijcapaciteit hebben van 0,5 kWh.

Indien één van deze twee voorwaarden niet voldaan is, spreekt men van een “valse hybride”. Bijgevolg moet men vanaf 1 januari ’20 voor de bepaling van de aftrekbaarheid van de autokosten voor de “valse hybride“ rekening houden met de CO2-uitstoot van een “overeenstemmend voertuig” (met dezelfde motor en brandstof). Indien er geen overeenstemmend voertuig zou zijn, moet men de uitstootwaarde vermenigvuldigen met de factor 2,5.

We illustreren de gevolgen van de kwalificatie als “valse hybride” in onderstaand voorbeeld.

Stel dat u NA 1 januari ‘18 een plug-in hybride heeft aangekocht met een dieselmotor en een uitstoot van 60 g CO2/km. Dan moet u i.p.v. de 60 g CO2/ km uitstoot te nemen van dit voertuig, wat overigens een aftrekbaarheid van 90% zou opleveren, kijken naar de CO2-uitstoot van een gelijkaardig voertuig in een niet-hybride-uitvoering. Hierbij is niet voldaan aan de eerste voorwaarde waarbij je niet meer dan 50 g CO2/km mag uitstoten.

Stel dat dit overeenstemmend voertuig een uitstoot zou hebben van 125 g CO2/km, dan zijn de autokosten in dit geval slechts voor 57.5% aftrekbaar, i.p.v. 90% indien het geen “valse hybride” zou zijn. Als er overigens geen overeenstemmend voertuig zou bestaan, moet men de 60 g CO2/km vermenigvuldigen met de factor 2,5 (=150), wat slechts een aftrekbaarheid zou opleveren van 50%. (45% aangepast naar de min. aftrekbaarheid van 50%)

Voor een hybride die is aangekocht VOOR 1 januari ’18, geldt deze regeling NIET. Indien men echter deze wagen doorverkoopt, geldt deze nieuwe regeling WEL.

We willen u meegeven dat het zeker van belang is om alle auto- en brandstofkosten op te splitsen per wagen. Dit omdat elke auto afzonderlijk de aftrekbaarheid van de autokosten bepaalt, conform de nieuwe regeling. Het is dus aangewezen om de tankkaarten effectief toe te wijzen aan een wagen en niet langer aan een persoon.

Indien u overweegt een nieuwe auto aan te kopen, kunt u altijd bij ons terecht. Wij helpen u graag de fiscale gevolgen in kaart te brengen.