Corona – Bijkomende maatregelen

Zoals reeds vermeld in onze vorige communicatie, kunnen er maatregelen aangevraagd worden bij de FOD Financiën. Voor de meeste van de maatregelen is het nog niet mogelijk of opportuun om de aanvragen in te dienen.

De hinderpremie wordt verhoogd tot 4.000 euro en zal nu kunnen aangevraagd worden door alle ondernemingen die moeten sluiten ten gevolge van de overheidsmaatregelen. Deze premie wordt toegekend per vestiging tot aan maximum 5 vestigingen. In de week van 23 maart e.k. zal een automatische applicatie opengesteld worden voor de aanvraag van de premie.

Wat het uitstel voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen betreft, zijn wij volop bezig de aanvragen te doen. Indien u wenst dat wij dit ook voor u doen, verzoeken wij u het vervaldagbericht voor de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 aan ons te bezorgen.

De Vlaamse regering heeft verder de periode om een overbruggingskrediet te waarborgen van 3 tot 12 maanden verlengd.

Verder heeft de federale regering nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

VenB, RPB en BNI

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

BTW-aangiften

Ook de termijnen voor het indienen van de periodieke Btw-aangiften, de intracommunautaire opgaven en de jaarlijkse klantenlisting werden verlengd.

Periodieke aangiften

Aangifte over … Termijn verlengd tot …
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Intracommunautaire opgaven

Opgave over … Termijn verlengd tot …
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting

De termijn wordt verlengd tot 30 april 2020. Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4e maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.

Btw & bedrijfsvoorheffing

De termijnen om de btw en bedrijfsvoorheffing te betalen, worden verlengd.

Btw

Betaling voor … Termijn verlengd tot …
Maandaangifte – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor … Termijn verlengd tot …
Maandaangifte – februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

Indien ons kantoor instaat voor uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing, noteren wij alvast op de betaaluitnodiging voor de aangiften van de maand maart en het eerste kwartaal, de nieuwe termijndatum.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting, zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen indien u hier nog vragen over zou hebben.
***
Wij delen oprecht onze steun aan allen die getroffen zijn door dit virus en aan al onze zorgverleners die nu in de frontlinie staan. Verzorg u goed, bescherm uw geliefden, respecteer de regels en we zien elkaar weer in betere omstandigheden.