Corona – deadline hinderpremie

Met dit bericht komen wij terug op onze eerdere post van 26 maart 2020 inzake de corona hinderpremie.

Ondernemers die – door de opgelegde maatregelen tegen het coronavirus – getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden een eenmalige premie van 4.000,00 euro bekomen. Indien ze na 5 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten, wordt er een bijkomende vergoeding van 160,00 euro per dag toegekend.

De aanvraag voor de premie dient online te worden ingediend via de website van VLAIO uiterlijk op 18 juni 2020. Per onderneming wordt één aanvraag ingediend voor de verschillende exploitatiezetels samen.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden – opgelegd door de regelgeving – af en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien de beslissing van VLAIO negatief zou zijn en u meent dat de voorwaarden voor het bekomen van de premie vervuld zijn, dan kunt u mits het voorleggen van bewijsstukken, bezwaar aantekenen via het e-mailadres “coronahinderpremie@vlaio.be”. Graag staan wij u bij bij het indienen van dit bezwaar.

Voor verdere informatie over de corona hinderpremie verwijzen we naar de website van VLAIO.

Wij houden ons ter beschikking indien u hierover verdere vragen zou hebben.