Corona – hinderpremie

Vlaanderen Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) heeft bevestigd dat een aanvraag voor het bekomen van de corona hinderpremie vanaf morgen, 27 maart, kan worden ingediend.

Wij sommen hieronder de belangrijkste punten op voor een vlotte aanvraag:

Wie kan een premie krijgen?

Er kan enkel een premie bekomen worden in geval van verplichte sluiting van je fysieke locatie.

Volledige sluiting
Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, bekomen een eenmalige premie van 4.000,00 euro en indien ze na 5 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten, een vergoeding van 160,00 euro per dag.

Restaurants en frituren die overschakelen op take-away
Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op take-away kunnen toch van de corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000,00 euro en na 4 april 2020 een dagelijkse vergoeding van 160,00 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen deze premie aanvragen.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die ook verplicht moet sluiten, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), is tewerkgesteld. Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Wanneer moet de aanvraag gebeuren?

De ondernemers in kwestie kunnen tot en met 5 mei 2020 een aanvraag indienen.
Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen.

Hoe dien je de aanvraag in?

De aanvraag dient online te worden ingediend. De aanvrager moet zich identificeren via zijn elektronische identiteitskaart of via een andere aanmeldsleutel. Na het aanmelden kan je de aanvraag starten. De aanvraag is heel eenvoudig en kan je gerust zélf doen.

Wat moet je bij de hand hebben?

  • je elektronisch identiteitskaart én pincode;
  • het actief Belgisch rekeningnummer van de onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat);
  • je gewone openingsdagen zoals van toepassing vóór de coronavirusmaatregelen;
  • je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….);
  • voor eenmanszaken en zelfstandigen:
    • weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep?
    • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
  • het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat).

Na het indienen verifieert VLAIO de aanvraag en beslist of er een premie wordt toegekend.
Per e-mail wordt de ondernemer op de hoogte gebracht van de beslissing.
Ingeval van een positieve beslissing wordt de premie binnen een tweetal weken uitbetaald.

Voor verdere informatie over de corona hinderpremie verwijzen we naar de website van VLAIO.

Wij houden ons ter beschikking indien u hierover verdere vragen zou hebben.