Corona – update steunmaatregelen

Heeft u het Vlaams Beschermingsmechanisme reeds aangevraagd?

Door de verstrengde coronamaatregelen van 29 juli hadden sommige ondernemingen een omzetdaling in de maanden augustus en september 2020 ten opzichte van diezelfde periode in 2019.

Het Vlaams beschermingsmechanisme ondersteunt financieel die bedrijven met een omzetdaling van minstens 60% die direct of indirect het gevolg is van de coronamaatregelen.

Wie?

Bedrijven die eerder al een corona hinderpremie of een corona compensatiepremie kregen, komen in aanmerking. Diegenen die deze steun niet aanvroegen, kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen. Enkel indien ze een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen aantonen.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie.

U kunt uw omzetdaling aantonen op basis van een van volgende elementen:

  • dagontvangsten;
  • geleverde prestaties;
  • tijdsregistratie

 

Bedrag?

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste bedrijven dus augustus-september van 2019), maar is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000,00 euro.

De overheid halveert de subsidie voor de zelfstandigen in bijberoep.

Aanvraag?

De aanvraag moet online via www.vlaio.be/beschermingsmechanisme worden  ingediend uiterlijk op 15 november 2020.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO.

Voor verdere informatie over het Vlaams beschermingsmechanisme verwijzen we naar de website van VLAIO.

Verder houden wij ons ter beschikking indien u hierover verdere vragen zou hebben.

_________________________________________________________________________________

Corona – handelshuurlening update

Met dit bericht komen wij terug op onze eerdere post van 3 juli 2020 inzake de corona – handelshuurlening.

Oorspronkelijk was voorzien dat handelshuurlening kon worden aangevraagd tot 1 oktober 2020.

Het corona-virus heeft echter nog steeds een grote socio-economische impact en blijkt een meer langdurige crisis te veroorzaken dan initieel verwacht.

Veel ondernemingen die een handelspand huren hebben nog steeds financiële moeilijkheden, ook na de heropstart. Daarom werd beslist om de indieningstermijn tot 1 december 2020 te verlengen om zo de getroffen handelaars langer de mogelijkheid te bieden om van deze steunmaatregel te genieten.

Voor verdere informatie over de corona – handelshuurlening verwijzen we naar de website van VLAIO.