Corona – vraag nu zelf de ondersteuningspremie aan

Met dit bericht komen wij terug op onze eerdere post van 2 juli 2020 inzake de ondersteuningspremie.

Vanaf vandaag kunt u deze premie zelf online op de website van VLAIO aanvragen. Dit tot uiterlijk op 15 augustus 2020.

Wij herhalen hieronder nog even de belangrijkste punten voor een vlotte aanvraag:

Wie?

Deze premie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die:

  • haar zaak heeft heropend na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad;
  • open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020;
  • geen aanvraag indiende voor de corona hinderpremie of compensatiepremie.

Bedrag?

Mits het voldoen aan de voorwaarden, ontvangt u een forfaitaire premie van € 2.000,00 (€ 1.000,00 voor bijberoep).

Bovendien verhoogt men de premie met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest. Dit uiteraard mits de tewerkstelling van minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, die ingeschreven is bij de RSZ.

Indien er meerdere exploitatie- of uitbatingszetels zijn, beperkt men het aantal premies tot maximaal vijf. Concluderend dient u dus één aanvraag in per onderneming voor de verschillende exploitatiezetels samen.

Aanvraag

De aanvraag voor de premie wordt online door de rechthebbende onderneming aangevraagd via de website van VLAIO en dit uiterlijk op 15 augustus 2020.

Voor verdere informatie over de corona ondersteuningspremie verwijzen we naar onze eerdere post en de website van VLAIO. Verder houden wij ons ter beschikking indien u hierover verdere vragen zou hebben.