Coronavirus

Ook België wordt nu door het Coronavirus in een houdgreep genomen.

Om een piek van besmetting en ziekte te voorkomen en/of te vertragen, zien de overheden zich verplicht steeds ingrijpender voorzorgsmaatregelen op te leggen. De Nationale Veiligheidsraad heeft gisterenavond reeds een aantal zeer ingrijpende maatregelen genomen.

Deze maatregelen zullen rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op uw onderneming.

Verplichte sluiting, omzetdalingen, onderbreking in de levering, … zullen zich niet alleen laten voelen in de bedrijfsvoering, maar ook in het resultaat en de thesaurie van uw onderneming. Om het onmiddellijk effect hiervan te milderen worden diverse overheidsinitiatieven genomen of aangekondigd.

Deze situeren zich op het niveau van tijdelijke werkloosheid (arbeiders en bedienden), uitstel van betaling van fiscale en sociale verplichtingen, verlaging van sociale bijdragen voor zelfstandigen, etc. Ook de concrete toepassing van de Europese maatregelen o.a. op het niveau van bijkomende kredietverlening en mogelijkse invoering van uitstel van betaling aan banken wordt bestudeerd en afgetoetst met de financiële instellingen

Wij volgen deze maatregelen stipt op, zullen nuttige en gepaste communicatie voeren en de te nemen maatregelen coördineren. Wij zullen u waar nodig begeleiden en bijstaan in de aanvraag van tegemoetkomingen, uitstel van betalingen en aanvraag van tijdelijke kredietverlening.

Teneinde onze dienst- en adviesverlening te garanderen zal ook onze eigen interne kantoororganisatie zich moeten aanpassen aan de dreigingen van het Coronavirus. Thuiswerk en wisselende aanwezigheid van sommige van onze medewerkers zal hier een direct gevolg van zijn.

Klantenbezoeken en meetings zullen desgevallend telefonisch of via digitale kanalen kunnen doorgaan.

Waar mogelijk geven wij er verder de voorkeur aan dat documenten digitaal worden aangeleverd.

Indien u hier nog vragen over heeft, kunt u uw mailtje richten aan corona@flamand.be; op die manier kunnen wij uw vragen vlot monitoren en aan de juiste collega bezorgen.