News

 • Corona – vraag nu zelf de ondersteuningspremie aan

  Met dit bericht komen wij terug op onze eerdere post van 2 juli 2020 inzake de ondersteuningspremie. Vanaf vandaag kunt u deze premie zelf online op de website van VLAIO aanvragen. Dit tot uiterlijk op 15 augustus 2020. Wij herhalen hieronder nog even de belangrijkste punten voor een vlotte aanvraag: Wie? Deze premie is er voor de onderneming met een […]

 • Corona – relance-uitkering

  Wat Recent werd beslist om het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) te verlengen voor de maanden juli en augustus voor zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door het corona-virus (cf. onze mailing 27/04/2020 & mailing 15/05/2020). Daarnaast zal er een  bijkomend overbruggingsrecht worden voorzien ter […]

 • Corona – handelshuurlening

  Door de liquiditeitsproblemen naar aanleiding van COVID-19 hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen, riep men het systeem van handelshuurlening in het leven. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder de lening aangaat (via PMV/z-Leningen). De verhuurder verkrijgt, mits kwijtschelding […]

 • Corona – ondersteuningspremie

  Naast de corona hinderpremie en compensatiepremie, voorziet de Vlaamse Overheid in een bijkomende steunmaatregel: de corona ondersteuningspremie. Deze premie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die: haar zaak heeft heropend na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60% […]

 • Corona – deadline hinderpremie

  Met dit bericht komen wij terug op onze eerdere post van 26 maart 2020 inzake de corona hinderpremie. Ondernemers die – door de opgelegde maatregelen tegen het coronavirus – getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden een eenmalige premie van 4.000,00 euro bekomen. Indien ze na 5 april 2020 […]

Archive