Fiscale consolidatie van toepassing voor uw vennootschappen?

Vele van de ons omringende landen kennen reeds een stelsel van fiscale consolidatie. Om België terug positiever in beeld te brengen, wordt met ingang van aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) ook voorzien in dergelijk stelsel in de Belgische wetgeving. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden? Wij brengen het graag voor u in kaart.

Wat is fiscale consolidatie?

U werkt met meerdere vennootschappen waarvan de ene een winstgevend resultaat heeft en de andere verlieslatend is. Uiteraard betaalt u niet graag vennootschapsbelasting in de winstgevende vennootschap terwijl u verlies heeft in de andere. Vaak is het niet mogelijk om op een fiscaal onderbouwde manier een winstverschuiving te doen.

Het stelsel van de fiscale consolidatie biedt nu mogelijkheden, al zijn de eraan gekoppelde voorwaarden op z’n minst strikt te noemen.

Systeem en voorwaarden

De fiscale consolidatie kan uitgevoerd worden aan de hand van een groepsbijdrage waarbij de winstgevende vennootschap een bepaald bedrag of “deel van de winst” toekent aan de verlieslatende vennootschap. Deze toekenning gebeurt louter fiscaal en gaat dus niet gepaard met een effectieve betaling (m.u.v. het belastingvoordeel zelf). De bijdrage is aftrekbaar bij de winstgevende vennootschap en belastbaar bij de verlieslatend vennootschap.

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van dit stelsel, zijn jammer genoeg nog zeer strikt. Hieronder lijsten wij de voornaamste voor u op:

•  De vennootschappen die in aanmerking komen, dienen zeer nauw met elkaar verbonden te zijn.
Het moet gaan om directe moeder-, dochter- of zustervennootschap van de belastingplichtige, met een rechtstreekse deelneming van ten minste 90 % in het kapitaal.
In onderstaand voorbeeld zijn B & C voldoende verbonden om een groepsbijdrage toe te kennen :

•  De hierboven beschreven verbondenheid dient gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar te worden aangehouden.

•  Er dient tussen de vennootschappen een groepsbijdrage-overeenkomst te worden opgesteld.

•  Bepaalde vennootschappen worden ook expliciet uitgesloten.
De meest in het oog springende hierbij is de uitsluiting van vennootschappen die een onroerend goed ter beschikking stellen aan hun bestuurder of zaakvoerder.

Het consolidatiesysteem is alvast een stap in de goede richting voor de belastingplichtige. Echter door de op vandaag gestelde strikte voorwaarden is het nog niet voor iedereen mogelijk om toepassing te kunnen maken van deze maatregel.

Indien u denkt dat dit een opportuniteit kan zijn voor uw vennootschappen, kan u hiervoor zeker contact opnemen met onze Tax consultants. Wij kunnen voor u de mogelijkheden op uw groepsniveau bepalen. U kan ons contacteren via onze website.