Afschaffing dubbele petjes

Dwingende bepalingen WVV

Zoals reeds gekend is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden op 1 mei 2019.

Het Wetboek is van toepassing op de vennootschappen – opgericht vanaf 1 mei 2019 – en op de reeds bestaande vennootschappen die voor de toepassing van de nieuwe wetgeving kiezen via statutenwijziging (de vervroegde ‘opt-in’).

Indien men vanaf 1 januari 2020 een statutenwijziging doorvoert, moet men de statuten hierbij volledig in overeenstemming brengen met het nieuwe Wetboek.

Tegen 1 januari 2024 moeten de statuten van de bestaande vennootschappen volledig aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.

Echter zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek al vanaf 1 januari 2020 van toepassing op de bestaande vennootschappen, zelfs al zijn de statuten nog niet aangepast.

Afschaffing dubbele petjes

Graag gaan we hierbij dieper in op één van deze dwingende bepalingen die gevolgen kan hebben op de bestuursstructuur van uw vennootschap. Zo maakt het nieuwe Wetboek komaf met de “dubbele petjes”:

Situatie 1:

Om de keten van vaste vertegenwoordigers te doorbreken, mag vanaf 1 januari 2020 enkel nog een natuurlijk persoon een bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigen.

In de praktijk komt vaak voor dat een natuurlijke persoon zijn mandaat als bestuurder niet opneemt in eigen naam. Dit wordt dan via een managementvennootschap gedaan, waarvan hij optreedt als vaste vertegenwoordiger. Op vandaag kan ook een rechtspersoon deze managementvennootschap vertegenwoordigen, maar dat is dus binnenkort niet meer mogelijk.

Voorbeeld:

Situatie 2:

Verder mag een natuurlijke persoon slechts in één hoedanigheid zetelen in het bestuur van de vennootschap. Daarmee verbiedt men dat een natuurlijk persoon zowel in persoonlijke naam als in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder optreedt.

Voorbeeld:

Nieuwe petjes - s2

Pro actief handelen

Wij zijn volop bezig met de screening van onze dossiers om dergelijke constructies op te sporen.

Op die manier kunnen we tijdig– na overleg met u – de nodige aanpassing doorvoeren.

In de meeste gevallen kan dit eenvoudig via het houden van een bijzondere algemene vergadering met ontslag en benoeming. Nadien moet deze beslissing worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

Heeft u na het lezen van deze uiteenzetting vragen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Ons team helpt u met veel plezier verder.