BTW-plicht bestuurders-rechtspersonen nogmaals uitgesteld

Op 20 november 2014 kondigde de Administratie aan dat rechtspersonen die handelen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar niet langer de keuze hebben om hun handelingen al dan niet aan BTW te onderwerpen. Er werd beslist dat dergelijke handelingen voortaan onderhevig zijn aan de normale BTW regels. Gezien de vele vragen die deze aankondiging teweeg heeft gebracht, werd de datum van inwerkingtreding ondertussen al ettelijke malen uitgesteld. Januari 2015, januari 2016, april 2016,… En momenteel juni 2016.