Corona – cash flow

Wij wensen u graag te informeren over het belang van het opmaken van een kasplan of liquiditeitsprognose in deze bijzondere periode. De laatst neergelegde jaarrekening, de tussentijdse cijfers en de stand van de bankrekening volstaan nu niet. In deze onzekere tijden is het heel belangrijk om dagelijks een zicht te hebben op uw financiële situatie. Ook al zijn er op korte termijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten, de crisis kan langer duren dan verwacht. U mag niet alleen vertrouwen op overheidsacties. Het is belangrijk dat er ook interne maatregelen genomen worden. De economische gevolgen (waaronder zeker cash flow problematiek) zullen nog een lange uitwerking hebben ook nadat de bedrijvigheid misschien bij iedereen terug op volle capaciteit kan draaien. In deze moeilijke tijden moeten we zeker aandacht hebben voor het domino-effect waarbij de problemen van een klant of leverancier nefast kunnen zijn voor uw eigen onderneming.

Een kasplan of liquiditeitsprognose geeft een inzicht in de uitgaven die de onderneming te wachten staan en de mogelijke inkomsten die de onderneming nog te goed heeft. Febelfin heeft een tool gemaakt waarin ondernemers hun geschatte inkomsten en kosten voor de komende maanden kunnen invoeren. Het staat elke ondernemer uiteraard vrij om andere berekeningstools te gebruiken.

Uiteraard kunnen wij u hierin bijstaan.

1. Inkomsten: debiteurenbeheer

– Ga na wie nog wat verschuldigd is en volg dit heel nauw op
– Zorg ervoor dat alle facturen opgemaakt en verstuurd zijn
– Ga in overleg met uw klanten: probeer samen een oplossing te vindenProbeer goede, belangrijke relaties voor de toekomst met een korting over de streep te trekken

2. Uitgaven: voorraad- en crediteurenbeheer

– Beperk waar mogelijk de voorraad
– Bekijk welke bestellingen geannuleerd kunnen worden
– Ga in overleg met uw leveranciers: velen zijn bereid om een afbetalingsplan te bekijken
– Welke vaste kosten kunnen – al dan niet tijdelijk – geschrapt worden?

3. Liquiditeitspositie verbeteren: overheidsacties

Op welke steunmaatregelen heeft u reeds beroep gedaan en welke maatregelen kan u eventueel nog aanspreken?

Een overzicht van alle steunmaatregelen kan u hier terugvinden.

4. Nood aan (tijdelijke) financiering

Indien u stap 1, 2 en 3 doorlopen heeft, kan u berekenen of er nood is aan een tijdelijke financiering. Mocht dit het geval zijn, kan u aan de bank een overbruggingskrediet vragen voor bestaande niet-bancaire schulden (achterstallige huur, leveranciersschulden,…) met een maximale looptijd van 12 maanden en een garantie van de federale overheid.

De bank zal hiervoor wel volledige en realistische informatie wensen over de toestand van de onderneming, dit zowel van voor, tijdens als na de corona crisis. Een goed voorbereid dossier kan u hierbij zeker en vast helpen.

Indien u hulp wenst bij het opmaken van uw liquiditeitsprognose of bij de aanvraag van uw overbruggingskrediet: aarzel niet om contact met ons op te nemen.