Corona – compensatiepremie

De Vlaamse regering besliste vandaag dat ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct negatieve impact zoals zwaar omzetverlies ondervinden ten gevolge van de opgelegde maatregelen tegen het coronavirus, ook steun kunnen genieten.

Wie komt in aanmerking?

Het gaat om ondernemers in allerlei sectoren zoals in de evenementensector met ook veel freelancers, paramedische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings – en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel.

Indien kan worden aangetoond dat de ondernemer in kwestie een omzetverlies van – 60% in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 heeft geleden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar kan hij de steunmaatregel genieten.

Waaruit bestaat de steun?

De steun bestaat uit een eenmalige compensatiepremie van 3.000,00 euro om de verliezen (deels) te compenseren.

Er kunnen tot maximaal 5 premies worden toegekend per onderneming als die meerdere exploitatiezetels heeft.

Ook zelfstandigen in bijberoep, die sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep door de hoogte van het inkomen, kunnen de compensatiepremie van 3.000,00 euro ontvangen.

Zij die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een eenmalige compensatiepremie van 1.500,00 euro.

Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van – 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
Voor ondernemingen onder de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk op voorwaarde dat er minstens één persoon voltijds is tewerkgesteld.

Verplichte sluiting?

Voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de opgelegde maatregelen tegen het coronavirus, is er de corona hinderpremie van € 4.000,00. Voor de exacte bepalingen en voorwaarden hiervan verwijzen we naar onze eerdere berichtgeving.

Hoe de premie aanvragen?

De compensatiepremie zal – net zoals bij de corona hinderpremie – kunnen worden aangevraagd via een toepassing bij VLAIO. Wij komen hierop terug in een bijkomende mailing zodra hierover meer bekend.

Evaluatiemoment?

Alle steunmaatregelen voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden zullen voór 30 april 2020 worden geëvalueerd.

In afwachting van verdere informatie hierover blijven wij ter beschikking.