Corona – handelshuurlening

Door de liquiditeitsproblemen naar aanleiding van COVID-19 hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen, riep men het systeem van handelshuurlening in het leven.

Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder de lening aangaat (via PMV/z-Leningen). De verhuurder verkrijgt, mits kwijtschelding van 1 of 2 maanden huur, zekerheid over de betaling van de volgende 2 maanden huur, aangezien de uitbetaling door PMV/z-Leningen rechtstreeks aan de verhuurder gebeurt. Vandaar dat deze betaling geldt als een betaling van de huurder.

Voorwaarden

 • U bent:
   • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die, gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
  • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de KBO;
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest;
 • U beschikt over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand wordt ter beschikking gesteld zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor de lening wordt aangevraagd. Dit pand dient gelegen te zijn in het Vlaams Gewest;
 • U werd verplicht om uw fysische locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten;
 • U had voor dit pand geen huurachterstallen op 15 maart 2020

 

Bedrag

De waarde van de handelshuurlening van één onderneming bedraagt maximaal twee maanden huur per pand, inclusief lasten. Deze kan nooit meer dan € 35.000 bedragen voor al de panden samen.

De handelshuurlening dient volledig te worden terugbetaald, ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet. De terugbetalingen moeten pas starten zes maanden na toekenning van de handelshuurlening. Men spreidt de terugbetalingen gelijkmatig in de 18 maanden volgend op de eerste zes maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden. De rente bedraagt 2% per jaar.

De regeling kan ingaan vanaf de maand april.

Aanvraag

Vanaf vandaag, 3 juli, zal de online toepassing om de aanvraag te doen ook opengesteld worden via VLAIO. De aanvraag moet voor 1 oktober 2020 ingediend worden.

Uiteraard staat ons team ter beschikking om u te begeleiden bij de aanvraag.