Corona – relance-uitkering

Wat

Recent werd beslist om het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) te verlengen voor de maanden juli en augustus voor zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door het corona-virus (cf. onze mailing 27/04/2020 & mailing 15/05/2020).

Daarnaast zal er een  bijkomend overbruggingsrecht worden voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart: de zogenaamde ‘relance-uitkering’.

Voorwaarden 

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast.

Echter zijn de voorwaarden (cumulatief) voor de nieuwe steunmaatregel wel anders:

  • De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten;
  • De zelfstandige kan aantonen dat er voor het kwartaal voorafgaand aan de maand waarvoor de uitkering wordt gevraagd een omzetverlies van minstens 10 % is in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Voor wie een uitkering aanvraagt voor juni wordt wel een uitzondering gemaakt. In dat geval moet er geen kwartaal worden teruggegaan. De cijfers van het huidige kwartaal (2020/2 en 2019/2) mogen worden vergeleken.

De omzetdaling zal worden beoordeeld voor het kwartaal voorafgaand aan de maand in kwestie.

Een voorbeeld: een zelfstandige vraagt de relance-uitkering aan voor de maand juli 2020.

In dit geval zal de omzet van het tweede kwartaal 2020 minstens 10 % lager moeten liggen dan die van het tweede kwartaal 2019. 

Opgelet

Het relance-overbruggingsrecht kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door het ziekenfonds zoals moederschapsuitkeringen, adoptie – en pleegzorguitkeringen, arbeidsongeschiktheids – en invaliditeitsuitkeringen.

Wie

Wie in België sociale bijdragen is verschuldigd, jonger is dan 65 jaar en behoort tot één van de volgende categorieën, kan de relance-uitkering aanvragen:

  • zelfstandigen in hoofdberoep;
  • primo-starters;
  • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
  • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

 

Aanvraag

De aanvraag moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige. Het is momenteel nog niet mogelijk om de relance-uitkering aan te vragen. Wij zullen u echter informeren van zodra dit mogelijk is.