De gewijzigde KMO-portefeuille

Erkend dienstverlener

Professioneel advies heeft zijn prijs maar loont.

Bovendien bevestigen wij nog even dat ons kantoor een erkend dienstverlener is binnen de subsidiemaatregel kmo-portefeuille. Dankzij deze erkenning kan u voor bepaalde adviezen genieten van deze steunmaatregel. Opgelet, het gaat hier om adviezen die bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de onderneming.

Bijsturing

De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd.

Vanaf dan bedraagt het steunpercentage voor kleine ondernemingen 30% (voorheen 40%) van het projectbedrag met een maximale steunplafond van 10.000,00 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen genieten een tussenkomst van de Vlaamse Overheid van 20% (voorheen 30%) met een maximale steunplafond van 15.000,00 euro per jaar.

Het maximum plafond voor zowel kleine als middelgrote kmo’s bedraagt vanaf 1 januari 2020 7.500,00 euro.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (kmo-portefeuille).

Uiteraard staat ons kantoor ter uwer beschikking om uw eventuele vragen hieromtrent te beantwoorden. U kunt bij ons ook terecht voor begeleiding bij de subsidieaanvraag.