Hinderpremie – sluitingspremie

Op 1 juli 2017 werd de rentetoelage hinder openbare werken en inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen vervangen door twee nieuwe steunmaatregelen: de hinderpremie en de sluitingspremie.

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie en de sluitingspremie dienen bepaalde voorwaarden vervuld te worden.

Anders dan bij de rentetoelage hinder openbare werken, wordt u nog voor de startdatum van de werkzaamheden automatisch door het Agentschap Innoveren & Ondernemen schriftelijk op de hoogte gebracht als u in aanmerking komt voor de hinderpremie.

Binnen bepaalde termijnen moet de premieaanvraag worden ingediend via de daartoe ontwikkelde online webapplicatie.

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro en kan maximaal één keer per jaar en één keer per hinderperiode worden aangevraagd. U kunt de premie dus maar één keer ontvangen voor openbare werken die alles samen meer dan één jaar duren.

Als u tijdens de werken toch moet sluiten, kunt u ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen.

Voor meer infomatie hierover verwijzen we naar de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Uiteraard staat ons kantoor ter verdere beschikking om u te begeleiden bij de premieaanvraag of om eventuele vragen hieromtrent te beantwoorden.