In bezwaar tegen uw voordeel alle aard voor bewoning?

In een opmerkelijk arrest van Het hof van beroep te Gent wordt geoordeeld dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard bestaande uit de terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bedrijfsleider het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt. Welke gevolgen heeft dit voor u als bedrijfsleider? Kan men zelf iets ondernemen om het voordeel voor bewoning te verlagen?