News

 • Bijkomende verplichtingen UBO-register

  Wij komen graag nog even terug op de verplichting die door de FOD Financiën wordt opgelegd aan vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het gaat om vzw’s, maatschappen, stichtingen en trusts in het kader van de antiwitwaswetgeving. Met name de registratie van de uiteindelijk begunstigde en zijn economische belangen in het UBO-register. Met de inschrijving in […]

 • Corona – update steunmaatregelen

  Heeft u het Vlaams Beschermingsmechanisme reeds aangevraagd? Door de verstrengde coronamaatregelen van 29 juli hadden sommige ondernemingen een omzetdaling in de maanden augustus en september 2020 ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Het Vlaams beschermingsmechanisme ondersteunt financieel die bedrijven met een omzetdaling van minstens 60% die direct of indirect het gevolg is van de coronamaatregelen. […]

 • Corona – vraag nu zelf de ondersteuningspremie aan

  Met dit bericht komen wij terug op onze eerdere post van 2 juli 2020 inzake de ondersteuningspremie. Vanaf vandaag kunt u deze premie zelf online op de website van VLAIO aanvragen. Dit tot uiterlijk op 15 augustus 2020. Wij herhalen hieronder nog even de belangrijkste punten voor een vlotte aanvraag: Wie? Deze premie is er voor de onderneming met een […]

 • Corona – relance-uitkering

  Wat Recent werd beslist om het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) te verlengen voor de maanden juli en augustus voor zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door het corona-virus (cf. onze mailing 27/04/2020 & mailing 15/05/2020). Daarnaast zal er een  bijkomend overbruggingsrecht worden voorzien ter […]

 • Corona – handelshuurlening

  Door de liquiditeitsproblemen naar aanleiding van COVID-19 hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen, riep men het systeem van handelshuurlening in het leven. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder de lening aangaat (via PMV/z-Leningen). De verhuurder verkrijgt, mits kwijtschelding […]

Archive