Nieuw actiepunt bij de fiscus: de managementvennootschap & – vergoeding

De managementvennootschap kan voor heel wat ondernemers tal van voordelen bieden zowel op het niveau van organisatie, structuur, financiering als op niveau van fiscale planning. Uiteraard is dit ook de fiscus niet ontgaan. Uit recente rechtspraak blijkt dat wanneer de werkvennootschap een vergoeding toekent aan de managementvennootschap die opmerkelijk hoger is dan de bezoldiging die door deze laatste aan de bestuurder zelf wordt toegekend, de fiscus het verschil tussen de vergoeding en de bezoldiging kan kwalificeren als een gift.