Corona – overbruggingsrecht met gezinslast

Indien zelfstandigen die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 dagen moeten onderbreken ingevolge de coronacrisis, hebben zij recht op een financiële uitkering voor de maanden maart en april 2020. Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met. Wij willen er op wijzen dat u enige aandacht moet schenken aan de definitie ‘gezinslast’.

Gezinslast

De term gezinslast in de context van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verschilt van de fiscale definitie zoals wij die kennen voor de aangifte personenbelasting (cf. kinderen ten laste). Het gaat hier meer bepaald over de definitie die gehanteerd wordt in het kader van de ziekteverzekering.

Je hebt recht op het overbruggingsrecht met gezinslast, wanneer je gezinsleden ten laste hebt. Dit betekent dat je moet samenwonen met je echtgenoot, kind of bloed- of aanverwant tot de 3e graad, die je financieel ten laste is. Het gezinslid in kwestie mag slechts een beperkt maandelijks inkomen hebben (vanaf 01/03: 1.009,84 euro) om als persoon ten laste te kunnen worden beschouwd. Als je samenwoont met je echtgeno(o)t(e), wettelijke of feitelijke levenspartner, houdt men geen rekening met de andere personen (bv. kinderen) die bij je wonen, ook niet met hun inkomsten.

Voorbeelden

  • Twee zelfstandigen wonen wettelijk of feitelijk samen en hebben 1 kind (fiscaal ten laste). Zij vragen beiden het overbruggingsrecht aan. Zij zullen een overbruggingsrecht krijgen zonder gezinslast.
  • Een zelfstandige is gehuwd met een werknemer en zij hebben 1 kind (fiscaal ten laste). De werknemer geniet een uitkering tijdelijke werkloosheid die hoger is dan 1009,84 euro. De zelfstandige vraagt het overbruggingsrecht aan. Hij/zij zal een overbruggingsrecht krijgen zonder gezinslast.
  • Een zelfstandige (niet samenwonend) heeft 1 kind (fiscaal ten laste). Hij/zij vraagt overbruggingsrecht aan. Hij/zij zal een overbruggingsrecht krijgen met gezinslast.

Samengevat

Indien u twijfelt, vraagt u dit best na bij uw ziekenfonds.

Op dit moment is nog niet bekend of de overheid hier specifieke controles zal voor organiseren.
Indien er een controle zou plaatsvinden en u heeft ten onrechte een te hoog bedrag ontvangen, zal men het verschil tussen de uitkering met gezinslast en de uitkering zonder gezinslast moeten terugbetalen. Volgens de huidige berichtgevingen, worden hier geen boetes voor aangerekend.

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet ons te contacteren.