Voorafbetalingen & COVID-19: nieuwe strategie?

Onvoldoende of niet tijdig betaalde voorafbetalingen geven aanleiding tot een belastingverhoging.

De uitvoering van het Zomerakkoord heeft als gevolg dat die belastingverhoging nu driemaal zoveel bedraagt als voorheen (6,75%). Dit is het standaardtarief van de verhoging inzake vennootschapsbelasting indien er geen of onvoldoende voorafbetaling werden doorgevoerd.

De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie treffen heel wat bedrijven. Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering maatregelen getroffen om de gevolgen van de liquiditeitsproblemen zoveel mogelijk te beperken.

Ook op het niveau van de voorafbetalingen.

Betekent dit nu dat er op een andere wijze m.b.t. de verplichte voorafbetalingen moet overwogen worden?

We lichten het u graag toe.

Welke maatregel werd precies voorzien op het niveau van voorafbetalingen?

De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen voor het derde en het vierde kwartaal op 10 oktober en 20 december te verhogen. De bedoeling van deze maatregel is het uitstellen van voorafbetalingen naar de twee laatste kwartalen minder nadelig te maken.

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen

Standaard N.a.v.  Corona Tegemoetkoming
VA1 14/04/2020 9,00% 9,00% 0,00%
VA2 10/07/2020 7,50% 7,50% 0,00%
VA3 12/10/2020 6,00% 6,75% 0,75%
VA4 21/12/2020 4,50% 5,25% 0,75%

Deze maatregel is echter enkel van toepassing voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Zo kunnen vennootschappen die dividenden uitkeren, eigen aandelen inkopen of een kapitaalvermindering doorvoeren geen toepassing maken van deze maatregel.

Omdat cijfers meer illustreren dan woorden, hebben wij voor u een voorbeeld uitgewerkt.

Stel u realiseert een belastbare winst van 100.000 EUR (AJ 2021).
Hierop betaalt u het normaal tarief vennootschapsbelasting (25%) : 25.000 EUR. Indien u geen voorafbetalingen gedaan zou hebben, dan zal er een belastingverhoging van 1.687,50 EUR aangerekend worden.

  • 6,75% * 25.000 EUR = 687,50 EUR

Indien u in het eerste kwartaal 10.000 EUR (9%* 10.000 EUR) en in het tweede kwartaal 10.000 EUR (7,5% * 10.000 EUR) een voorafbetaling zou gedaan hebben, dan bedraagt de belastingverhoging maar 37,50 EUR.

  • 687,50 EUR – 900 EUR – 750 EUR = 37,50 EUR

Indien u die twee voorafbetalingen, als gevolg van de COVID-19 pandemie, uitstelt naar het derde en het vierde kwartaal (6,75% en 5,25%), dan zou de belastingverhoging nog 487,50 EUR bedragen i.p.v.  637,50 EUR (6% en 4,50%). Een verschil van 150 EUR in vergelijking met de situatie zonder nieuwe overheidsmaatregel.

  • Met overheidsmaatregel : 1.687,50 EUR – 675 EUR – 525 EUR = 487,50 EUR
  • Zonder overheidsmaatregel : 1.687,50 EUR – 600 EUR – 450 EUR = 637,50 EUR

Dit voorbeeld toont alvast aan dat de belastingverhoging door het uitstellen van uw voorafbetaling gemilderd wordt maar dat het nog steeds nadeliger is dan uw voorafbetaling uit te voeren in het eerste en tweede kwartaal.

Hoeveel moet u nu vooraf betalen als ondernemer/vennootschap?

Het antwoord op deze vraag is uiteraard voor elke onderneming anders en zal o.a. beïnvloed worden  door meerdere factoren zoals  het voorziene resultaat over 2020, de mate waarin uw onderneming getroffen wordt door de maatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie en de liquiditeitspositie en thesaurievooruitzichten van uw onderneming.

Voor heel wat ondernemingen en vennootschappen zal het verwachte resultaat 2020 echter een heel stuk lager liggen dan begroot. Dit zal uiteraard zijn invloed hebben op het bedrag van de voorafbetaling die (nog) nodig zal zijn. De opmaak van een budget is in deze van groot belang.

Voor ondernemingen en vennootschappen die wel nog actief kunnen blijven en niettegenstaande de gevolgen van de COVID-19 pandemie wel een positief resultaat verwachten blijft een voorafbetaling in het eerste en tweede kwartaal nog steeds de meest voordelige optie.

Gezien voorafbetalingen altijd maatwerk zijn, en nu misschien nog meer dan in normale omstandigheden, zijn wij uiteraard graag beschikbaar om dit in detail met u te bekijken.