Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) van 28 februari 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019) treedt op 1 mei 2019 in werking.

Voor bestaande vennootschappen en verenigingen verandert er echter op 1 mei 2019 nog niets: de wetgever heeft voorzien in een ruime overgangsperiode waarbij u uw vennootschap of vereniging geleidelijk aan in overeenstemming kunt laten brengen met de nieuwe wetgeving.

Pas vanaf 1 januari 2020 dient u bij de eerstvolgende gewenste wijziging aan uw statuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten (en bij uitbreiding aan uw management- en/of bestuurdersovereenkomsten) verplicht van die gelegenheid gebruik te maken om deze aan te passen aan het WVV.

U bent evenwel vrij om dit ook reeds vanaf 1 mei 2019 vrijwillig te doen (opt-in procedure). De uiterste aanpasdatum voor alle bestaande vennootschappen en verenigingen is 1 januari 2024.

Nieuwe vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, vallen wel meteen onder het WVV.

Mocht u hier nog vragen over hebben, aarzel dan zeker niet onze juridische dienst te willen contacteren via 050 63 11 63.


Nous tenons à vous informer que la nouvelle Code des Sociétés et des Associations (la “CSA”) de 28 février 2019 (publié au Moniteur belge le 4 avril 2019), entre en vigueur le 1er mai 2019.

Pour les sociétés et associations existantes, rien ne change pour l’instant: le législateur a prévu une période transitoire pour conformer votre société/association à la nouvelle législation.

Si vous désirez modifier vos statuts (ou vos conventions d’actionnaires, de direction ou d’administration) à partir du 1 janvier 2020, il faut les aligner sur la nouvelle législation.

Vous avez aussi la possibilité de faire la modification volontairement à partir de 1er mai 2019 (procedure opt-in). Pour les sociétés et associations existantes, La date limite est fixée au 1er janvier 2024.

Les nouvelles sociétés et associations qui sont constituées à partir du 1er mai 2019, sont soumises directement à la CSA.

N’hésitez pas à contacter notre service juridique par téléphone au 050 63 11 63 pour de plus amples informations.