Corona – Maatregelen

Als aanvulling op de communicatie die u deze ochtend ontving, bezorgen wij u een overzicht van de reeds goedgekeurde en aangekondigde maatregelen om u als ondernemer te ondersteunen tegen eventuele economische gevolgen van het coronavirus.

De maatregelen situeren zich op drie niveaus: fiscaal, financieel en sociaal.

1. Fiscale maatregelen

Voor schulden m.b.t.

  1. – btw
  2. – bedrijfsvoorheffing
  3. – personenbelasting
  4. – vennootschapsbelasting

kunnen volgende zaken worden aangevraagd:

  1. – een afbetalingsplan
  2. – een vrijstelling van nalatigheidsintresten
  3. – een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

De aanvraag dient te gebeuren per schuld en kan enkel gebeuren indien er een aanslagbiljet of betaalbericht werd ontvangen. De ondernemer dient zelf een voorstel te doen van het bedrag dat maandelijks zal afbetaald worden. Tevens dient de aanvraag gemotiveerd te worden door het toevoegen van een bewijsstuk dat aantoont welke de financiële moeilijkheden zijn die u ondervindt als gevolg van de hinder veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus. De aanvraag kan ingediend worden t.e.m. 30 juni 2020.

2. Financiële maatregelen

De bankensector is nog volop in overleg over de gepaste oplossingen die zij al dan niet zullen aanreiken aan ondernemingen in financiële moeilijkheden. In eerste instantie wordt voor de kredieten op lange termijn gedacht aan de verlenging van de looptijd of een tijdelijke opschorting van de terugbetaling van kapitaal. Voor de korte termijn kredieten zou een tijdelijke verhoging kunnen aangevraagd worden. Uiteraard zal elk dossier individueel bekeken worden.

Bovenop de maatregelen die door de banken zullen genomen worden, wordt er 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Indien de bank de verlenging, de opschorting, de verhoging of nieuw krediet toestaat, kan deze mogelijks aanvullend gewaarborgd worden door PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen).

3. Sociale maatregelen

Naast deze fiscale en financiële maatregelen worden ook tal van steunmaatregelen voorzien op sociaal vlak. We spreken hier over vervangingsinkomen voor zelfstandigen, betalingsplan RSZ-bijdrage, tijdelijke werkloosheid, etc.
Indien u gebruik zou willen maken van een van deze maatregelen, menen wij dat het aangewezen is hiervoor beroep te doen op uw sociaal secretariaat.

4. Diverse

Voor ondernemers die getroffen worden door een volledige sluiting (zoals restaurants, cafés, enz.) kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro. Voor ondernemers die enkel tijdens het weekend moeten sluiten (zoals kappers, kledij-, schoenwinkels, …), bedraagt die premie 2.000 euro. Indien de sluitingsmaatregel na 21 dagen verlengd wordt zal er vanaf dan een vergoeding van 160 euro per dag toegekend worden. Deze premie kan op heden nog niet aangevraagd worden.

Verder wordt er nog gewerkt aan een voorstel voor een schadevergoeding voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of ondernemers in de evenementensector. Hiervoor is echter de toelating nodig van de Europese Commissie.

Bovendien worden er voortdurend steunmaatregelen toegevoegd of verfijnd. We volgen dit op de voet en zullen u verder op de hoogte houden.

Indien u hier nog vragen over heeft, kunt u uw mailtje richten aan corona@flamand.be; op die manier kunnen wij uw vragen vlot monitoren en aan de juiste collega bezorgen.