Opgelet voor uw Nederlandse klanten-eenmanszaken: nieuw BTW-nummer vanaf 2020

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer. Het huidig btw-nummer bevat immers het vertrouwelijke burgerservicenummer BSN. In het kader van de privacy wetgeving heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens de belastingdienst verplicht om te voorzien in een alternatief teneinde de privacy beter te beschermen. Dit nieuwe btw-nummer zullen de Nederlandse eenmanszaken moeten gebruiken vanaf 1 januari 2020.

Deze aanpassing geldt enkel op het vlak van btw en voor extern gebruik. Dit nummer moeten de Nederlandse eenmanszaken dus verplicht gebruiken op bijvoorbeeld facturen en websites. Het huidig nummer, het BSN nummer, gebruikt men enkel nog voor interne communicatie, voor vb. het contact tussen de Nederlandse eenmanszaak en de belastingdienst.

Het nieuw nummer bestaat uit de landcode, NL, aangevuld met negen cijfers. Deze cijfers hebben geen verband meer met het burgerservicenummer. Na de cijfers volgt een letter B en een controlegetal van twee cijfers. Het nieuw nummer ziet er als volgt uit: NL XXX XXX XXX B XX of ingevuld bv. NL 123 456 789 B 12.

Let dus zeker op wanneer u handel voert met Nederlandse kopers en/of verkopers die werken onder de vorm van een eenmanszaak. Bij een zogenaamde intracommunautaire levering is het belangrijk dat vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-nummer gehanteerd wordt. Wat betreft de opmaak van de jaarlijkse intracommunautaire opgave zal ook al het correcte nieuwe btw-nummer nodig zijn, zelfs al gebeurde de intracommunautaire levering in 2019. Indien het nummer niet klopt of foutief is, kunnen er hoge sancties volgen.