Corona – vraag nu zelf de premie voor het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aan

Per 13 november 2020 werd de lijst van verplicht gesloten sectoren die steun kunnen genieten sinds sluiting tot 15 november 2020 uitgebreid. Tevens wordt een minimum steunbedrag en bijkomend een maximum steunbedrag voor ondernemingen vanaf 50 werknemers ingevoerd.

Vanaf vandaag kan je deze premie zelf online via de website van VLAIO aanvragen en dit tot uiterlijk 31 december 2020.

Wij herhalen hieronder nog even de belangrijkste punten voor een vlotte aanvraag:

Wat?

Elke ondernemer die  ten gevolge van de verstrenging tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal op deze steun beroep kunnen doen. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020.

Bedrag?

De steun bedraagt 10%* van de omzet (exclusief btw) tijdens dezelfde periode in 2019.
Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun gehalveerd.
Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

*De maximale steun bedraagt:

voor periode 1 oktober tot 15 november 2020:

  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

 

voor periode 19 oktober tot 15 november 2020:

  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

 

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000 voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020 en van € 600 voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020.

De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd.

Op volgende link vind je een lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

Wie?

Uitbaters van cafés en restaurants die vanaf 19 oktober 2020 verplicht gesloten zijn en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 door de coronamaatregelen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor deze periode.

Ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten moeten wel een omzetdaling aantonen. Ondernemingen moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

 Gegevens?

De aanvraag is heel eenvoudig en kan je gerust zélf doen.
Na het aanmelden met behulp van de identiteitskaart of andere aanmeldsleutel kan je de aanvraag starten. Voor een vlotte aanvraag vind je hierbij de handleiding.
Best heb je ook reeds volgende gegevens bij de hand:

  • De omzet (zonder btw) van geleverde prestaties in de referentieperiode 2019;
  • De omzet zoals opgenomen in de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 (som van de vakken 00-01-02-03);
  • Het registratienummer van je geregistreerd kassasysteem (witte kassa) indien je die gebruikt (formaat: FDM serienummer – VSC kaartnummer);
  • Het IBAN-rekeningnummer van de onderneming.

 

Indien je over bepaalde informatie – nodig voor de aanvraag – niet beschikt, kan je gerust contact opnemen met je dossierbeheerder.