Privacyverklaring

De cliënt aanvaardt dat verstrekte en/of gecreëerde (persoons)gegevens door de beroepsbeoefenaar worden opgenomen in haar bestanden. Deze gegevens zullen door de beroepsbeoefenaar worden gebruikt en verwerkt in het kader van haar opdracht (artikel 1) en gedurende de wettelijke termijnen worden bijgehouden. Overeenkomstig haar opdracht, kunnen deze gegevens ook worden overgemaakt aan derden.

De cliënt kan steeds zijn toestemming intrekken bij eenvoudige mededeling en/of kosteloos om de mededeling of verbetering van zijn gegevens vragen. De cliënt kan daarnaast ook zijn gegevens opvragen in een gestructureerde en elektronisch leesbare vorm of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De cliënt kan tevens vragen dat zijn persoonsgegevens worden gewist. De gegevens waarvan de beroepsbeoefenaar wettelijk gehouden is deze bij te houden, zullen in dat geval gewist worden na afloop van de wettelijke aanhoudingsperiode.

De cliënt geeft tot slot ook toestemming zijn persoonsgegevens desgevallend te verwerken ten behoeve van direct marketing, waarbij de cliënt te allen tijde het recht heeft om hiertegen kosteloos bezwaar te maken.

Wenst u inzake de GDPR-wetgeving contact met ons te willen opnemen, richt uw bericht dan aan privacy@flamand.be. Uw aanvraag zal spoedig mogelijk behandeld worden.